Chemická encyklopédia

POPULÁCIA POPULÁCIA

POPULÁCIA POPULÁCIA je ... Čo je POPULÁCIA POPULÁCIA?
UBYTOVANIE POPULÁCIE
populácia Zeme je umiestnená veľmi nerovnomerne. Silný vplyv na RN. zabezpečiť prirodzené podmienky na území, zamestnanie v. domácnosť, gravitácia na dopravné a obchodné cesty. Mapa n. svedčí o obrovskej nerovnosti v populácii územia Zeme. Na východe. hemisféra sústredila viac ľudí (asi 86%) ako v zap. , a pri výseve. pologule viac v porovnaní s juhom. , kde žije 10% obyvateľstva. Väčšina ľudí žije v miernych, subtropických a subekvatorických klimatických zónach v nadmorských výškach do 500 m nad morom. Úplne nevyvinuté oblasti zaberajú 15% plochy.

Stručný geografický slovník. EdwART. 2008.


.