Chemická encyklopédia

Adenský záliv - A ... Aký je Adenský záliv? 2020

Adenský záliv - A ... Aký je Adenský záliv? 2020
Adenský záliv
Guardafui

zemepisných mien na svete: Toponymic slovníka. - M: AST. Pospelov, EM 2001.

ADENA GULF
Arabské more

Stručný geografický slovník. EdwART. 2008.

Adenský záliv
v juhozápadnej časti Arabského mora, medzi Arabským polostrovom a Somálsku. To je hlásené s Rudým morom cez Bab-el-Mandeb úžinu. Pl. 259 tisíc km², dl. cca. 900 km, široká. do 300 km, hlboké. až 4525 m. Teplota vody v lete je cca. 25 ° C, v zime cca. 29 ° C, slanosť je 35-36, resp. Prílivy sú nepravidelné, až 2,9 m. Proudy sú monzónne. Rybolov (sardinella, tuniak, ostriež, stavrida ostroboká). Hlavnými prístavmi sú Aden (Jemen), Berbera (Somálsko), Džibutsko (Džibutsko).

Zemepis. Súčasná ilustrovaná encyklopédia. - M .: Rosmen. Úprava prof. A. P. Gorkina. 2006.


.