Chemická encyklopédia

Afrikanda - to ... Čo Afrikanda? 2020

Afrikanda - to ... Čo Afrikanda? 2020
Afrikanda
obci , Murmansk regiónu , Vzniklo ako pozícia . art. Afrika (otvorená v roku 1932) . Podľa spomienok akad. A. Fersman, meno umelého, hravým charakterom, ktorá vznikla v lete teplo, vyložene , africké ' a ťahané pozdĺž línií sa nachádza v blízkosti obce Ohtakanda.

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.