Aga-Jari je ... Čo je Aga-Jari?
ropného poľa Aga-Jari
, vstupuje do Perzského zálivu (Irán). Bola otvorená v roku 1937, rozvíja sa od roku 1944. Rezervy sú veľké. Je obmedzený na brachyanticlinal foll pre. do 55 km. Zloženie je spojené s uhličitanovými horninami kriedového a kenozoického veku. Typ vkladu je masívny.

Zemepis. Súčasná ilustrovaná encyklopédia. - M .: Rosmen. Úprava prof. A. P. Gorkina. 2006.


.