Geografická encyklopédia

Poľnohospodársko-priemyselný komplex

Agrárno-priemyselný komplex je ... Čo je poľnohospodársko-priemyselný komplex?
agrárnej priemyselný komplex
(poľnohospodársko-priemyselný komplex, poľnohospodársko-priemyselný komplex), súbor podnikov národného hospodárstva, ktorých činnosť je zameraná na uspokojovanie potrieb obyvateľstva v potravinách a iných produktoch vyrobených z poľnohospodárskych surovín. V rámci AIC existujú štyri sektory: výroba strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ľahký priemysel; investičná výstavba; priamo poľnohospodárstvo; obstarávania, skladovania, spracovania a vývozu výrobkov spotrebiteľovi.


Agrofirma "Biela chata". Moskovský kraj

Geografia. Súčasná ilustrovaná encyklopédia. - M .: Rosmen. Úprava prof. A. P. Gorkina. 2006.


.