Poľnohospodárstvo - to ... Čo agrobyznysu?
agrobyznysu
celok vzájomne prepojených odvetví, sa podieľajú na výrobe, spracovaní s / poľnohospodársku výrobu a prinášať to pre spotrebiteľov. Vedúca vetva agroindustriálneho komplexu je s. domácnosti (poľnohospodárstvo, plodiny a hospodárske zvieratá). Geografia poľa závisí od dostupnosti a kvality ornej pôdy, klimatických podmienok, biologických charakteristík poľnohospodárskych plodín a zvierat. Druhým blokom sú odvetvia, ktoré zabezpečujú agropriemyselný komplex so strojmi, hnojivami, zmiešanými krmivami. Sú v blízkosti oblastí spotreby. Potravinársky priemysel je tiež súčasťou AIC, jeho úlohou je výroba potravinárskych výrobkov. Oblasti poľnohospodárskej výroby sú ryby, obilniny, mliečne výrobky, cukrové, čajové a konzervárenské odvetvia. Priemysel, ktorý využíva spracované suroviny (cestoviny, cukrovinky, pekáreň), je orientovaný na regióny spotreby hotových výrobkov. Ľahký priemysel je súčasťou AIC, zároveň sa zameriava na zdroje surovín, dostupnosť pracovných zdrojov a spotrebiteľov. Rozvoj agroindustriálneho komplexu znamená industrializáciu. a prechod v ére vedeckej a technologickej revolúcie na agropodnikanie.

Stručný geografický slovník. EdwART. 2008.


.