Akkerman záloha - to je ... Čo je Akkerman vklad?
Akkerman vklad
je obsiahnutý v skupine Orsk-Khalilova polí prirodzene legovaných železnej rudy (Rusko). Krušné rezervy predstavujú 283 miliónov ton. Dosky podobné horizontom nižšieho sideritového horizontu v porovnaní s ropou. obsahuje 27, 1% železa, 0, 29% niklu, 1, 43% chrómu. Hydrogetické a hydrogénové rudy horného horizontu predstavujú 32,0% železa, 0,4% niklu a 1% chrómu. Rudy sa nachádzajú medzi jurskými kontinentálnymi ložiskami; Vo svojej formácii zohrali dôležitú úlohu procesy zvetrávania a tvorby krasov. Vklad je vyvíjaný kariérne. Nachádza sa 20 km od mesta Orsk (región Orenburg).

Zemepis. Súčasná ilustrovaná encyklopédia. - M .: Rosmen. Úprava prof. A. P. Gorkina. 2006.


.