Sovietská historická encyklopédia

Albánska vzbura v roku 1911

Albanian revolta 1911 - je ... Čo je albánska vzbura v roku 1911?

ľudového povstania zameraný na Albánsko oslobodenie od turné. útlaku. Začalo sa to v marci v obci. p-skúša Albánsku. Ch. zameranie povstania bolo v S.-Z. , v horskej štvrti Shkoder. Rebelia predložili program albánskej autonómie (pozri Červenú knihu), ktorá našla širokú podporu v krajine. V júli 1911 povstanie prerazilo významné regióny juhu. a stredisko. Albánsko. Veľká časť povstalcov bola roľníci. Povstalci napadli turné. posádky, odmietol platiť dane, slúžiť na turné. armáda, vyhnali turné. úradníci. Ale ich slabá organizácia, nedostatok zbraní a jedla, zrádna politika sporu. vedenie, uzavrel dohodu s touto cestou. orgánmi a odmietol požiadavky povstalcov, ako aj sebaobslužná politika v Albánsku, Rakúsko-Uhorsku a niektorých ďalších krajinách viedli povstanie k porážke (august 1911). Napriek zlyhaniu malo toto povstanie veľký vplyv na priebeh prepustenia. zápas biele. ľudia, zhoršili politické. kríza v Osmanskej ríši.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.