Vysvetľujúci slovník Ozhegov

A je lepšie povedať

A je lepšie povedať, že ... Čo je lepšie povedať?
A je lepšie povedať
lepšie.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.