Pin Up - to je ... Čo je pritlačený?
TLAČ
TLAČ vidieť kolík.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.