Beková-CHERKAS'KYI - to ... Čo Beková-CHERKAS'KYI?

Alexander (pred prijatím kresťanstva -. Devlet Kizden-Mürz) (zomrel 1717) -.... Kabardov Prince v ruskej službe v roku 1707 poslal Petra I. pre v zahraničí pre výučbu. na oplátku bol poslaný na diplomatickú. pochôdzku do Kabarda. v roku 1717 viedol výpravu (cca. 5 t. h.) na Khiva pre rokovania s Khan Khiva priznať Rusku. národnosť, rovnako ako hľadanie zlata v hlavnom prúde AMU . Daria bol zradne zabitý v Khiva expedície skončila márne Referencie História Uzbek SSR, tj 1, kniha 1, Tash, 1955, str 429, 440-43; Illeritsky V. expedície Prince Cherkio ........ Sskogo na Khiva, "IL", 1940, No 7 (1716-1717 dvojročným.). Bezgin IG, KH Beková-Cherkassky na Khiva expedíciu, SPB 1891.

Sovietsky Encyclopedia of History - Moskva:. . sovietska encyklopédia, ed EM Žukov, 1973-1982

... <- 1 ->