Kotvenie je ... Čo je to kotvenie?
kotvisko
Bertha, -a, m.

výkladový slovník Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.