BORIS i je ... Čo je BORIS I?

(názov kostola je Michael, myseľ 2. v. 907) - bang. Prince (852-889). Dosiahol som posilnenie princa. moc a rozširovanie územia. Bulharsko, pridalo (po 864) takmer všetko Macedónsko a srbský región. Prizren a Rashka. Pod B. som Bulharov prijal kresťanstvo vikantom. (v ortodoxnom) modeli (v roku 864, podľa historikov A. Viana a M. Laskarisa, alebo v septembri 865 podľa VN Zlatarského). Oslovenie kostola. nezávislosť Bulharska, manévrovanie medzi Rímom a Konštantínopolom dosiahol založenie (870) arcidiecézy v Bulharsku. Pozvali som študentov Slovanov, ktorí boli vylúčení z Moravy (885) do Bulharska. pedagógovia Cyrila a Metoda - Klimenta, Nauma a ďalších, ktorí im poskytli podporu v osvietenstve. aktivitu. V roku 889 sa abdikoval a odišiel do kláštora. Lit. : Zlatarsky V.N., História o bulharskom kráľovstve, s. 2, S., 1927.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.