"Bratských ľudu" - čo je ... čo je to "bratských ĽUDIA"?

Názov Buryats (bulagatov, ehiritov, horintsy a kol.) V Sibíri v 17-18th storočia. Na začiatku. V 17. storočí "B.L." prechádzal obrovským územím. na oboch stranách jazera. Baikal, na basu. pp. Hangáry, hore. Lena, Selenga, Onon a Shilki.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.