BUHVITS - to ... Čo BUHVITS?

(buchwitz), Otto (p 27. IV 1879 ...), - na to. pracovný pohyb. V rokoch 1919-33 - tajomník okresnej organizácie S.-d. strany Nemecka (SPD) v Dolnom. Sasko. V rokoch 1924-33 bol zastupiteľom. Reichstag. V roku 1933 emigroval; v exile udržiaval kontakt s podzemím s. -e. skupín v fascii. Germany. V roku 1940 bol zatknutý v Dánsku, vydaný do gestapa a odsúdený fašistami na 8 rokov väzenia. V roku 1945 sa podieľal na rekonštrukcii SPD. Od roku 1946 - člen. Ústredný výbor SED. B. - dep. Nar. komora NDR (od roku 1949), hrdina práce (od roku 1954). Za vynikajúce zásluhy v boji za mier bol B. v roku 1959 udelený Intern. Leninova cena "Za posilnenie mieru medzi národmi". Op. : 50 rokov funkčný klíček. pracovné hnutie, trans. s ním. , Moskva, 1959.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.