Z kaldery - na ... Čo je kaldera?
- m-l, Mn 3 Fe 3+ , [SiO 4 ] 3 granáty. Niektoré Mn sú nahradené Ca. a = 11, 82 Ǻ. V metamorfovaných sedimentoch. Malo študované.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M