Geologická encyklopédia

Koordinačné číslo

Koordinačné číslo - to je ... Čo je koordinácia počet?
-. Jedným zo základných pojmov kryštálovej chémie, , čo znamená počet atómov alebo iónov okolité akýkoľvek atóm alebo ión je v najbližšej vzdialenosti, alebo prvá sféra. Goldschmidt-paulingovskoy krystalochemie predpokladá, že K. h polomery určen