Véčko je ... Čo je PRIESTOROVÁ?
STRAIGHTENING
STAGE, a, manželky. 1. pozri zjednotiť. 2. Rovnaké ako spojka (v 2 a 3 hodnotách) (špeciálna).

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.