Je poľutovaniahodný ... Čo je poľutovanie?
pohoršujúce
PRISKORBNY, the-th; -ben, -bna (knižnica). Sad, spôsobujúci smútok. Prípad P.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.