FANTI je ... Čo je FANTI?

ľuďmi obývajúcimi juhozápad. Ghanskej republiky. F. patria do skupiny národov Akana; podľa sčítania ľudu v roku 1960 bolo 758 tisíc ľudí. Jazyk F. patrí do podskupiny kvágínskej skupiny jazykov. Pre F. je náboženstvo charakterizované polyteizmom s rozvinutým panténom, ale so zachovaním prvkov Rodopa. kulty; cca. 15-20% - kresťania (protestanti rôzneho pôvodu, katolíci). F. zamestnaných v poľnohospodárstve. DOS. kultúra - maniok, jam; export kultúra - kakao.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.