Tvorba nástrojov je ... Čo je to tvorba nástrojov?
Výroba prístrojov
INSTRUMENTÁCIA, -Ya, porov.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.