YADZHI Sakai - to ... Čo YADZHI Sakai?

(správna Aji Saká, zo sanskritského Adi Shaka) - na Old jávske tradíciu, prvá Raja Java (78-125), ktorý predstavil hinduizmus miesto prevažujúcich animistic presvedčenie, písanie (jávsky font charakan), zdokonalili zvyky. Od legendárneho začiatku jeho vlády, Javovská chronológia (éra Saka), nie odlišná od tradičnej. Indická (éra Shaka). Vytvorenie skutočnej chronológie pomocou chronológie počas doby Saka je často veľmi sporné. Legendy o YS odrážajú fantastické. tvarový faktor ind. v Indonézii v prvých storočiach nášho letopočtu. e. Lit. : Bakunin m. M., Tropical Netherlands, St. Petersburg, 1902, str. 436-40; Berg S. S., Javanese historiography, v knihe. : Historians of South East Asia, ed. D.G. Hall, L., 1962. Yu V. Maretin. Leningrad.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.