YAZ-TEPE je ... Čo je to YAZ-TEPE?

Yazdepe - pozostatky osídlenia (plocha cca 16 ha .. 34 km severne od mesta -s Bairam-Ali v turkménskeho SSR ..) 1. thsd BC. e. na terase. starovekej Margiana. Bol vykopaný v rokoch 1954-56 na juhu. -Turkm. Archeológie. komplexná expedícia. V období 9. - 4. storočia vznikli tri obdobia existencie osady. BC. e. Už v počiatočnej fáze bola postavená silná citadela (až 12 m vysoká), ktorá sa postupne stala prázdnou, ale osada naďalej žila. Nájdená keramika (v počiatočnej fáze - ručne vyrobená, niekedy s maľbou, a neskôr - vyrobená na hrnčiarskych kolesách), bronz. šípky, veľa. bikonich. jadro na viazanie, rôzne výrobky zo železa. Materiály od Ya.-T. dať dôvod predpokladať, že v Margian už v 9. - 8. storočí. BC. e. bol proces rozkladu primitívnych komunálnych vzťahov a formácie triedy. spoločnosť. Lit. : Masson VM, Ancient Landed Culture of Margiana, MIA, č. 73, M. - L., 1959, str. 68-80; Stredná Ázia vo veku kameňa a bronzu, M. - L., 1966. N. G. Gorbunova. Leningrad.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.