Khanabád je ... Čo je Khanabad?
Khanabad
mesto, región Andijan . , Uzbekistan. V blízkosti dediny Karpbagish (Uzbárska - 'čierna' , chyba 'záhrada' ) s železnicou čl. Khanabád (otvorený v roku 1915) ; názov článok bola pridelená obec Khanabad - 'Mesto Khan' . V roku 1972 g. osady boli zlúčené a vytvorili mesto obl. podriadenosť, ktorá dostala názov Sovetabad - Uzb. "Sovietske mesto" . V roku 1992 g. táto bežná pečiatka bola vylúčená a mesto dostalo meno jednej z jej častí Khanabad. Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.