ZÁKON GROTTO JE ... Čo je to zákon o Grotte?
- pozri Fedorov zákon - The Grotto.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.