Geologická encyklopédia

VŠEOBECNÝ ZÁKON

PRÁVO WEISOVEJ ... Čo je PRÁVO WEISU?
- syn. termín zákon pásov.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.