Geologická encyklopédia

LENSA ORE ORDER

LENSA ORE je ... Čo je LENSA ORE?
je ťažké teleso v tvare šošovky, typické pre syngenetické usadeniny, ale nachádza sa aj v mnohých epigenetických formách.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.