Geologická encyklopédia

Pobrežie LINE Zaplavené

Pobrežie LINE Zatopenej - to ... Čo pobrežnej línie Zaplavené?
- komplex antických pobrežných foriem, ponorené pod hladinou mora. m. (jazero) v dôsledku tect. Zníženie pôdy alebo prekročenie vodnej vlny. Dôležitá paleogeografická indikácia relatívnych pohybov pôdy.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. -