MEZOUNDATSII - to ... Čo MEZOUNDATSII?
- wave-like deformácie zemskej kôry, rozoberá geosynolinal (alebo pohybujúce sa) pásik na súkromné ​​geosynklinála a geoantiklinali. M. vysvetlený podrobne v skorších štúdiách vaní Bemmelena (1956, Van Bemmelen, 1931), čo je odrazom jeho pôvodnej koncepci