Morita - to ... Čo Morita?
[podľa mena. Mor] -m-l, (NH 4 ) 2 Fe (SO 4 ) 2 .6H 2 O. Mont. Extrémnym termínom izomorfnej série M-999 je bussengotit. Sp. sovy. do {102}. Krusty z najmenších c-lov. Bezfarebná, svetlozelená. Bl. skla. Sp. v. 1, 862. Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.