NEOLAMARKIZMUS je ... Čo je NEOLAMARKIZMUS?
- evolučných teórií, spolu s Lamarckovými faktormi vývoja a prirodzeného výberu. K prirodzenému výberu N. priradí sekundárnu úlohu v evolúcii.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.