Outport - to ... Čo outport?
outport
1) prilieha k vonkajšej časti prístavného. Je chránená od otvoreného mora vlnolami, je vybavená kotviacimi miestami a mólami, na ktorých je možné vykladať a nakladať lode. Obsahuje vonkajší (v otvorenom mori, kde kotviace lode čakajú na vstup do prístavu), a vnútorná komunikácia (časť vodách, kde pôsobí plavidlá sú v búrke alebo očakávajú, že sa objaví zadarmo kotviska v prístave).
2) námorný prístav, úzko prepojený so susedným veľkým riečnym prístavom ústia.

Zemepis. Súčasná ilustrovaná encyklopédia. - M .: Rosmen. Úprava prof. A. P. Gorkina. 2006.


.