Novinárskej - je ... Čo je to novinársky?
žurnalistický
žurnalistický, -s, -s; -chen, -china. Typické pre žurnalistiku. P. style. | podstatné meno. Publicizmus a, manželky.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.