LOOKING je ... Čo hľadá?
SLEDOVANIE
WATCH, -a, manžel. Dohľad, nepretržité monitorovanie. Držte deti bez dozoru. Byte pod dohľadom. Farma vyžaduje dohľad.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.