SUDO 2 je ... Čo je to SUDO 2?
SÚD 2
SÚD 2 ... Prvá časť komplexných slov s významom. súdu, napr. stavba lodí, lodná doprava, lodná doprava, stavba lodí.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.