FACTOR SORT - to je ... Čo je FACTOR SORT?
- miera triedeného nečistôt n indikátora odchýlky veľkosti častíc ich priemernej hodnoty .. Pre K. s. s detailnou granulometrickou analýzou je v matematickej štatistike známa štandardná odchýlka σ. Jednoduchšie je štvrťročná K. s. : S 0 = Q <