Riadenie je ... Čo je riadenie?
Volant
RIADENIE, th, th, th.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.