Nadaný - to je ... Čo je talentovaná?
talentovaný
nadaný, -s, -s; -IV. Má talent (1 hodnota) a ukazuje talent. T. spisovateľ. Talentovaná (príslovka) , aby ste mohli hrať rolu. | podstatné meno. talent a, manželky.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.