Geologická encyklopédia

Darcyho zákon

Darcyho zákon - to je ... Čo je Darcyho zákon?
- zákon prúdenie tekutiny v poréznych materiáloch, ktorá vyjadruje lineárny závislosť rýchlosti filtrácie tlakového gradientu v = K i , kde V - rýchlosť filtrácie, K - faktor. filtrácia, I - tlakový gradient.

Geologický slovn