LAW Bravo - A ... Čo je zákon Brava?
- pravidlo, že na povrchu rybárskeho dominujú krajnici s najhustejšou rovinu mriežke.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.