Geologická encyklopédia

LAW GEOGENETICHESKY

LAW GEOGENETICHESKY - to je ... Čo je zákon GEOGENETICHESKY?
- (hlavná geogeneticheskaya pravidelnosť) - nominovaný DV Rundquist (1965, 1968), so zreteľom na proces mineralizácie, obdobne ako u základného biogenetických právom Haeckel - Muller "ontogenézy rekapituláciu fylogenetický": v relatívne krátkom prirodzene