Geologická encyklopédia

Hessův zákon

Hessův zákon - to je ... Čo je hessův zákon?
1840 - jeden zo základných zákonov thermochemistry, ktoré odrážajú prvý termodynamický zákon. Zvyčajne je formulovaný v polohe, ktorá je energia účinok akejkoľvek reakcie závisí len na počiatočnom a konečnom stave systému, ale nezávisí od spôsobu, akým bol proces.

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.