Tomahawk - A ... Čo je Tomahawk?
THOMAGAVK
TOMAGAVK, -a, môj manžel. Šokové hádzacie zbrane z určitých indických kmeňov Severnej Ameriky. | adj. Tomahawk , th, th.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.