Jesť je ... Čo je to jesť?
Stravovanie
PREDCHÁDZAŤ (SJ) Vidieť jesť, -sya.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.