Ultrazvuk je ... Čo je to ultrazvuk?
ultrazvukové
ULTRASOUND, -a, m. Elastické vlny, ktoré ľudia nedokážu počuť, ktorých frekvencie prekračujú 20 kHz.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.