, Viceadmirál - A ... Čo je viceadmirál?
viceadmirál
viceadmirál, -a manžel. Druhý admirál má pozíciu alebo hodnosť vo flotile, ktorý sa rovná hodnosti generálporučíka v pozemných silách a tiež osoba s týmto titulom. | adj. Viceadmirál , st.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.