Sovietská historická encyklopédia

VIZOKKI VYHLÁŠKA 1919

VIZOKKI VYHLÁŠKA 1919 - to ... Čo VIZOKKI VYHLÁŠKA 1919?

vyhláška. s ministrom. A.Vizoki (visocchi). Podpísané 2. septembra. 1919. Za predpokladu prevodu kríža. družstvá počas 4 rokov (av niektorých prípadoch bez časového obmedzenia). oblasti nekultivovaných a zle kultivovaných pozemkov podliehajúcich odmeňovaniu bývalých vlastníkov. Bol prijatý pod tlakom talianskeho hnutia, ktoré vzniklo po prvej svetovej vojne. roľníkov na zachytávanie nespracovaných a zle kultivovaných pozemkov. Cieľom tohto nariadenia bolo zároveň zaviesť tento pohyb do "právneho rámca". Príchod fašistov k moci (1922) ukončil všetky pokusy o odcudzenie pozemkov v prospech roľníkov. V roku 1923 bol kostol zrušený. Lit. : Sereni E., Agr. otázka v Taliansku, trans. s Italom. , Moskva, 1949; Caracciolo A., L'occupazione delle terre v Taliansku (Roma, 1950).

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.