Geologická encyklopédia

Naplavovacích

Naplavovacích - to ... Čo naplavovacích?
- Akumulácia transportovaný vĺn a prúdov sedimentov (rieky, jazerá a more).

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.