Vosa je ... Čo je to Wasp?
Wasp
mesto, s. c. , Perm reg. Najprv sa spomína v knihe písaní z roku 1596 . ako vysporiadanie Novonikolu na pevnosti Osinský; názov sídliska kostolom sv. Mikuláša, miesto starovekého osídlenia - podľa tej istej kniţnice s. Vosa. Etymológia hydrónu nie je stanovená, navrhované vysvetlenia boli neuspokojivé. Spojenie s názvom hmyzu bolo čisto vonkajšie. V dokumente 1623 g. obec je uvedená ako Osinskaya Nikolskaya Sloboda. V roku 1678 mesto. Osinskaya Sloboda v roku 1732 mesto. s. Vosa z 1708 . s prerušením hôr. Vosa.

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.