Geologická encyklopédia

AREA EPIBATIALNAYA (EPIBATIAL)

AREA EPIBATIALNAYA (EPIBATIAL) - to ... Čo AREA EPIBATIALNAYA (EPIBATIAL)?
[επι (EPI) - k] Marčenko, 1962 - zodpovedá spodnej časti regálu umiestnenej nad bathyal zóny, často má horná časť z posledných spoločných rysov (prevaha kalov, takmer rovnaké zloženie fauna). Preto staroveký ex. Z. e. sú často nerozoznateľné od formácií najvyššieho bathyalu. V takýchto prípadoch obidva atď. Predstavujú jednu zónu, prechod z typicky odkladacej plochy. na správne bathyal, s hĺbkami od asi. 150 až 400-600 m. Facies proti tejto prechodovej oblasti zodpovedá mierne hlboké facie Rukhin. Termín Z.E. zaviedol namiesto nepresného konceptu "je to pseudo-abecedný".

Geologický slovník: v 2 zväzkoch. - M .: Nedra. Upravil KN Paffengolts a ďalšie. 1978.